Objektif

 • Meningkatkan pengetahuan dan mendedahkan terhadap cara-cara melaksanakan aktiviti.
 • Memupuk semangat saling bantu membantu di kalang warga Malaysia terutamanya di Majlis Tindakan Pengguna Negara.
 • Meningkatkan lagi kesedaran keprihatian orang ramai tentang kepentingan menderma Darah.
 • Membantu pihak hospital tempatan untuk mendapatkan lebih ramai penderma darah terutamanya di kawasan setempat.

Visi dan Misi

 • Mendema darah bukan hanya dapat membantu pesakit yang memerlukannya, tetapi dapat menjaga kesihatan si penderma.
 • Menderma darah mendurangkan risiko sakit jantung bahkan turut membantu dalam menyeimbangkan zat di dalam badan pemderma.
 • Bukan itu sahaja, menderma darah juga mengurangkan risiko terhadap penyakit kanser.
 • Mendema darah dapat mendurangkan kalori dalam badan.
 • Menderma darah dapat menggantikan sei-sei darah yang baru lalu mengekalkan kecergasan dan menjadi perderma lebih produktif dalam melakukan kerja.
 • Menderma darah dapat menyatukan manusia sejagat.

PAKEJ TAJAAN (CSR)

Pakej Emas

Tajaan RM 15,000.00 dan ke atas

 • Syarikat / Badan sebagai penyumbang utama sembangan di kawasan terpilih.
 • Hanya logo syarikat akan diletakkan di : –
  • Banner
  • Bunting
  • Backdrop
 • Hanya nama Syarikat sahaja disebut ketika majlis.
 • Liputan media (surat kahbar) secara eksklusif kepada syarikat sebagai penyumbang utama.
 • Menerima piak penghargaan dari Pada Majlis Pengguna Negara ketika majlis sumbangan.
 • Syarikat diberi slot bogi menyampaikan ucapan dalam majlis sumbangan.

Pakej Perak

Tajaan RM 15,000.00 dan ke atas

 • Syarikat / Badan sebagai penyumbang.
 • Hanya logo syarikat akan diletakkan di : –
  • Banner
  • Bunting
  • Backdrop
 • Menerima piak penghargaan dari Pada Majlis Pengguna Negara ketika majlis sumbangan.
 • Syarikat diberi slot bogi menyampaikan ucapan dalam majlis sumbangan.

HARTANAH

Tajaan RM 5,000.00 dan ke atas

 • Syarikat / Badan sebagai penyumbang.
 • Hanya logo syarikat akan diletakkan di : –
  • Banner
  • Bunting
  • Backdrop

LOKASI

Shopping Mall

SIJIL TAJAAN

Corporate Social Responsibility